Как да разрешаваме междупоколенчески конфликти в 6 стъпки

Как да разрешаваме междупоколенчески конфликти в 6 стъпки

Традиционалисти (1925–1945), Бейби Бумъри (1946–1964), Поколение X (1965–1980), Милениали (1981–2000), Поколение Z (2001–2021)

1. Запознайте се с различните стилове на работа

Традиционалистите и Бейби Бумърите не обичат да бъдат постоянно контролирани от ръковоителите си. За разлика от тях милениалите и поколението Z желаят конкретни и подробни инструкции за това как да свършат дадена задача. Чувстват се комфортно с присъствието на мениджърите около себе си.

2. Помислете за ценностите на всяко поколение

Всяко поколение защитава свой собствен набор от ценности и конфликтът може да застраши тези ценности. Например Бейби Бумърите оценяват високо работата в екип и сътрудничеството, докато поколението X предпочита да взема еднолично решенията си и да продължи напред - за предпочитане соло.

3. Споделяйте възприятията

Когато служители от две или повече поколения са замесени в конфликт на работното място те могат да научат много като споделят своите виждания за създалата се ситуация. Традиционналистите намират липсата на формалност и маниери у милениалите като обида, докато милениалите от своя страна могат да се почувстват засегнати, ако по-възрастен служител не покаже уважение към тяхното мнение и принос.

4. Търсете поколенчески приемливи решения

Не можете да промените жизнения опит на хората, но можете да работите с набора от нагласи и очаквания на работното място, които произлизат от този опит. Ако имате опитен Бейби Бумър, който се дразни от липсата на знания или опит на колегата му милениал, превърнете Бумъра в ментор.

5. Намерете общото

Традиционалистите и милениалите са склонни да ценят сигурността и стабилността. Традиционалистите и Бейби Бумърите се противопоставят на промяната, но и двете поколения жадуват за обучение и развитие. Служителите от поколението X и милениалите отдават голямо значение на гъвкавостта на работното място и баланса между професионалния и личния живот. Бейби Бумърите и поколението Z се чувстват най-комфортно в многообразна и алтернативна среда. Милениалите и поколението Z са технологично грамотни и се интересуват от социално отговорни политики.

6. Учете се един от друг

Всяко поколение има ценни уроци, които да предаде на следващото. Традиционалистите и Бейби Бумърите имат богати познания и са наясно с не един и два трика от занаята, които ще са нужни на по-младите служители. Поколението X е доста известно със своето чувство за справедливост и медиаторски способности. Милениалите са технологични магьосници, а в представителите на поколението Z се крият уликите за бъдещите бизнес, маркетинг и професионални тенденции.

Източник: Larry & Meagan Johnson, Generations, Inc.: From Boomers to Linksters-Managing the Friction Between Generations at Work