5 аргумента защо сега е най-добрият момент да дигитализирате HR процесите си

5 аргумента защо сега е най-добрият момент да дигитализирате HR процесите си

Covid-19 несъмнено постави бизнесите по целия свят пред сериозно предизвикателство и със сигурност ще окаже трайно влияние върху начина, по който много от тях функционират. Това за момента е най-голямата и бърза трансформация на работното място, в която автоматизацията, цифровизацията и иновациите заемат ключова роля. Те се случват с невиждани темпове досега. Вече е пределно ясно, че нещата трудно биха се върнали постарому. Ето защо бизнесът трябва да гледа към бъдещето и да направи преоценка на своите системи и процеси.

А това са нашите 5 аргумента защо трябва да извършите тази преоценка още сега, както и защо е нужно да предприемете навременна дигитализация на процесите, свързани с менажирането на вашите служители.

1. Здраве и безопасност

Дигитализацията на HR процесите ви дава възможност да управлявате по-добре въпросите, свързани със здравето и безопасността на вашите служители. Ще имате на разположение инструменти, които да ви помогнат в съставянето на оптимизирани работни графици за смените и ротациите на служителите, като се взимат предвид изискванията, процедурите и разпоредбите за здраве и безопасност на труда. Вашата система или инструмент може да ви осигурява информация за това кой къде и кога работи, с кого в екипа си е осъществявал контакт. Ако се е самоизолирал или е бил карантиниран, кога ще е безопасно да се върне на работа и т.н. С натискането на един бутон можете да имате цялата информация, от която се нуждаете, за да управлявате по-успешно и ефективно своите служители.

2. Планиране и оптимизация на работната сила

Кадровото планиране и мениджърските решения, свързани с него, изискват точна информация в реално време. Изключително трудно е да управлявате служителите си ефективно в хибридна или дистанционна среда без да разполагате с подробна информация за работата, представянето, присъствията и отсъствията на хората ви, дейностите, в които участват, уменията и графика им. Пандемията доведе до сериозни смущения, свързани с планирането и управлението на човешки ресурси. Сега работодателите трябва да са сигурни, че работната им сила е оптимизирана при различни условия, а дигитализацията е ключът към тази оптимизация. Дигиталните системи и инструменти дават шанс на лидерите в компанията за по-бързи, навременни и адекватни реакции спрямо техните служители и спрямо ситуациите и проблемите, които възникват ежедневно.

3. Управление и нови модели на работа

Още преди възникването на пандемията работодателите вече бяха започнали постепенно да осъзнават предимствата на въвеждането на дистанционни или хибридни опции за работа. Сред ползите за бизнеса са повишена продуктивност, по-малък брой отсъствия от работа, по-успешно привличане и задържане на ценни кадри. Дигитализацията на HR процесите би могла да подпомогне ръководителите на екипи при управлението на таланти, ангажирането на служители, кариерното развитие, идентифицирането на силните страни и проблемните области в компанията и др. в условия на работа от разстояние или при смесен работен модел.

4. Контрол в ръцете на служителите

Най-успешните организации днес са онези, които позволяват на своите служители сами да контролират и планират своите работни ангажименти. На служителите се гледа като на вътрешни клиенти и усилията на компанията са насочени и към това се да обслужват техните нужди, освен нуждите на бизнеса. Прилагайки този модел, те възпитават корпоративна култура на овластен, ангажиран и мотивиран персонал, който е по-доволен, продуктивен и лоялен. С използването на различни дигитални решения, служителите могат лесно и сами да организират и управляват собственото си време, присъствие, графици, годишен отпуск, отсъствия и т.н. Това от своя страна намалява запитванията, обажданията и имейлите до мениджърите и отделите по човешки ресурси.

5. Планиране на бъдещето

Организациите вече се ориентират към реалностите на постпандемичния свят. Новите бизнес приоритети доведоха до преструктуриране на екипи и до развитие на нови процедури и политики за управление на човешките ресурси, отговарящи на новите модели на работа. Това е и причината все повече на преден план да излиза нуждата от точни, надеждни и навременни данни за свършената работа, представянето и нагласите на служителите. Наличието на подходящи инструменти, даващи възможност за тези бързи справки, ще бъде от решаващо значение за успеха на всяка организация.