Препоръки за по-ефективно въвеждащо обучение

Препоръки за по-ефективно въвеждащо обучение

Въвеждащото обучение има за цел не само да подготви новите служители за работата им, но и да ги въведе в културата на компанията, изграждайки отношения на взаимно доверие и подкрепа. Независимо дали се провежда лично или онлайн, успешното въвеждащо обучение полага основата за положително изживяване на служителите.

Препоръки за успешно въвеждащото обучение

За да сте сигурни, че програмата ви за въвеждащото обучение е ефективна и избягва потенциални проблеми в бъдеще, вземете предвид следните препоръки:

Пригодете програмата за въвеждащото обучение спрямо опита на кандидата

Не всички служители са равни – имат различен опит, ниво на образование и квалификации. Всичко това предполага различен подход през обучителния период, с ментори и тренинги, пригодени към специфичните нужди и умения на дадения човек.

Постарайте се всеки нов служител на екипа да разполага със свой личен наставник

Изпитана, успешна практика е назначаването на отделен ментор за всеки нов служител. За хората, встъпващи в лидерска позиция и идващи от друга организация ментор, въвеждащ служителя в културата на компанията.

Започнете да предоставяте ключова информация преди първия работен ден на служителя

Новите служители често трябва да усвоят обширен обем информация. Можете да улесните процеса, като им изпратите част от важната информация за компанията преди датата им на започване.

Не спирайте да събирате обратна връзка и да давате оценки на служителите

Възползвайте се от множеството методи за събиране на обратна връзка, за да проследите как се справят новите служители. Например, инструментът Employee Pulse Survey е разработен именно, за да ежеседмичен анализ на обратната връзка отношение на нагласите в екипа ви.

Въпреки че технологиите ни предлагат доста улеснения, не трябва да забравяме и за комуникацията лице в лице.

Гарантирайте, че ръководителите се ангажират от самото начало

Когато дори изпълнителният директор отделя време, за да се запознае с новите служители, това изпраща ясното послание, че компанията цени своите служители като хора, а не само като работници. Подобни жестове оставят силно впечатление и помагат да се изгради силна основа за позитивни отношения между служителя и организацията в бъдеще.

Обучение при работа от дистанция

Осигурете необходимата техника преди започването на първия работен ден

Уверете се, че новите служители имат всичко необходимо преди стартовата дата, за да може първият им ден да мине възможно най-гладко.

Изяснете ролята и отговорностите им в екипа

Хората изпитват повече удовлетворение от работата си, когато са наясно с това как се вписват в екипа си и какъв е техният принос. Дефинирайте целите и отговорностите им от самото начало, за да могат новите служители да структурират работата си и да избегнат евентуален бърнаут.

Запознайте новите служители с културата на организацията

Основните теми, които трябва да покриете във въвеждащия период, са културата на компанията, нейните цели и ценности, и какви продукти и услуги предоставя. Също така, трябва да се уверите, че всички познават хората, заемащи ключови позиции.

Трудно е да проследим до каква степен ценностите на компанията се възприемат от нейните служители, за това понякога е добра идея да се възползваме от софтуерни решения от типа на Values Indicator.

Насърчавайте подкрепящата обстановка в екипа

Представете новите служители в първата им виртуална среща с екипа, така че всички да могат да се опознаят. Също така можете да планирате виртуален обяд веднага след въвеждащото обучение им, за да им помогнете да свикнат с ролята си и да се почувстват част от организацията.

При работата от разстояние организирането на редовни срещи веднъж или два пъти в седмицата е ключово. Така всички могат да са в течение с работата на екипа като цяло, както и да поддържат отношенията си с колегите си.

Планирайте и продължавайте да провеждате последващи обучения във времето

Въвеждащият период не трябва да е единственото време, в което служителите се обучават и получават подкрепа. Възможно e новите служители да имат нужда от повече обучение, отколкото сте предвидилие. Хубаво е процесът да продължи, докато служителят се почувства комфортно в позицията си, което също така ще спомогне за изграждането на доверие към компанията и екипа.

Добрите отношения започват със стабилна основа

Надяваме се тези съвети да ви помогнат, но имайте предвид, че обучението на служители и поддържането на добри отношения с тях е постоянен процес и има огромно отражение върху качеството на работата им. Винаги взимайте предвид различните нужди и способности на всеки служител за оптимални резултати.