УниКредит Булбанк е пилотният клиент на LS-S Leadership Support в България

УниКредит Булбанк е пилотният клиент на LS-S Leadership Support в България

Leadership Support с радост може да обяви първия си клиентски проект в България. УниКредит Булбанк избра Team Performance Indicator да подпомогне едно от своите обучения за екипна работа. През февруари единадесет служители участваха в програма за лидерство и развитие, фокусирана върху превъзмогването на предизвикателство в екипната им работа. Така УниКредит Булбанк стана пилотният клиент за LS-S в България, където е разположен един от офисите на компанията.

Проектът е част от програма за развитие на УниКредит, която се нуждае от подпомагане в това да идентифицира ключовия фактор за успех на конкретен екип. Team Performance Indicator сравнява текущата ситуация в рамките на екипа с желаното бъдещо положение на база на пет области. Тези пет области се оценяват с помощта на 25 въпроса, обхващащи ключовите фактори за успешен екип. Инструментът изследва поведения в области като комуникационен процес, емоционален климат, колабориране, цели и резултати. Целият процес се състои от две основни итерации, като втората е обикновено 6 до 12 месеца след първоначалната, което позволява измерване и сравняване на подобренията в екипа.

TPI се прие много позитивно в организацията след дискутирането на първоначалните резултати, които дадоха на УниКредит важни напътсвия за това как да продължат с програмата им за развитие на екипната работа.

LS-S работи върху нови проекти за други глобални клиенти, които да ги подпомогнат в техните организационни и лидерски процеси, така че новините за следващите ни партньорства ще продължат!