Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Закупуване на хардуер за целите на изпълнението на проект Embedded Blended Leadership Environment“ в изпълнение на ДФ BG-RRP-2.006-0013-C01

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Закупуване на хардуер за целите на изпълнението на проект Embedded Blended Leadership Environment“ в изпълнение на ДФ BG-RRP-2.006-0013-C01

Линк към процедурата

Пакет документи

На 12.09.2023 г. фирма „Лийн Диджитъл Солюшънс“ ЕООД, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG-RRP-2.006-0013-C01 за проект „Embedded Blended Leadership Environment“. Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца, на обща стойност 6 626 141,80 лева и се финансира от Министерството на иновациите и растежа, по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е да подпомогне развитието на лидерите, като се подобрят мениджърските умения. "Blended Leading" помага на лидерите да използват по-добре информацията, която са научили от обучения и различни инструменти за управление на хората. Те могат да приложат тази информация по-ефективно в работата си с екипите.