4 нива на корпоративната зрялост

4 нива на корпоративната зрялост

Ниво 1: Финансови взаимоотношения

Компаниите на това ниво се фокусират върху създаването основно на финансови взаимоотношения със своите служители или иначе казано размяна на работа срещу пари. След като видят пряк положителен ефект от направената инвестиция в служителя, работодателите са склонни да обмислят подобрение на работните условия за длъжността, но въпреки всичко акцентът на тези действия не е върху конкретната личност, а по скоро е свързана с длъжността. С други думи на служителите се гледа като заменяем финансов ресурс.

Ниво 2: Подкрепяща среда

Организациите от това равнище са направили преход към подкрепяща среда. Хората се доверяват на лидерите си, помагат си взаимно и общуват открито. Въпреки това тези подкрепящи действия често не отчитат по-широкия организационен и бизнес контекст и понякога се оказват по-скоро "мили", отколкото ефективни. На служителите им липсва общата организационна цел. В компаниите от това ниво на служителите се гледа като на приятели и се налагат взаимoотношения като в семейство.

Ниво 3: Бизнес, задвижван от мисия

Организациите от 3-ия етап на зрялост получават насоки и подкрепа от най-високо ниво да се обединят около една голяма и значима мисия или цел, която да вдъхновява хората да дават най-доброто от себе си. Ценностите на компанията са елемент от всяко едно взаимодействие със служителите. Обикновено съществува силен лидерски модел, мотивиращ ежедневното преживяване на корпоративните ценности. На това ниво организациите възприемат служителите като основния източник на конкурентно предимство за компанията.

Ниво 4: Устойчив растеж

Когато компаниите позволяват на хората си да бъдат такива, каквито са, ценят различията, насърчават ученето от грешките и осигуряват възможност на служителите на всички нива да се развиват, дават шанс на хората да покажат най-добрата версия на себе си. Организациите на това ниво са гъвкави, движат се бързо, могат да работят добре в екип и да разгръщат свободно иновативното си мислене. Служителите се възприемат като личности, които чрез своята креативност и иновативност ще осигурят бъдеща устойчивост и успех за компанията.

Източник: The Josh Bersin Company, 2021