4 лидерски урока, които можем да научим от децата

4 лидерски урока, които можем да научим от децата

1. Оставете лидерството да се случи естествено

Децата, които най-вероятно ще се проявят като лидери, са онези, които винаги са готови да се притекат на помощ, които се опитват да намерят решения, предлагат нови игри и посредничат в конфликти.

Като възрастни сме склонни да мислим, че това действително са нещата, които един лидер би трябвло да прави, но след като му е дадена власт. Децата обаче ни учат, че всъщност това не е така и лидерските действия се предприемат напълно естествено без официално някой да е обявен за лидер.

2. Установете правила и се придържайте към тях

Интересното при децата е, че когато играят игри, те се придържат безусловно към установените правила. Именно това прави игрите сполучливи. Веднъж след като всички се съгласят с правилата, те вече не могат да се променят по средата на играта. Децата могат да преразгледат или адаптират правилата, но никога в разгара на играта.

Именно последователността е онова, което кара нещата да работят. От ръководителя на екипа зависи да се увери, че всички спазват правилата, за които са се споразумели. И най-важното, лидерите нямат право да използват авторитета си, за да изменят правилата за собствени цели.

3. Забавлявайте се извън зоната си на комфорт

Всяка нова дейност, която детето започва, е извън зоната му на комфорт. Тъй като имат малко житейски опит, децата не притежават същата способност да предвиждат възможните резултати като възрастните. Гледайки на нещата от тази перспектива, ще осъзнаете, че малчуганите са истински търсачи на рискове.

Така че, когато се окажете заклещени в рутината, опитайте се да забравите всичко, което знаете за конкретната ситуация, и погледнете на нея все едно се случва за първи път. Приемете това предизвикателство като забавен начин да добиете нов опит, а не като проблем, който трябва да бъде решен.

4. Никога не спирайте да питате "Защо?"

Обикновено през ученическите си години спираме да задаваме въпроса "Защо?". И всеки път когато го правим, ни се струва, че критикуваме човека отсреща. Това е така, защото много хора използват този въпрос като форма на критика, с която да намекнат, не че искат да разберат нещо, а че вече са го отхвърлили като възможност.

Децата нямат такива притеснения. Те искрено се опитват да разберат защо нещата работят по начина, по който работят. За възрастните това може да стане малко дразнещо, но този прост въпрос е безценно средство за учене при децата.

Като лидер трябва да можете да разбирате мотивите, които стоят зад предложенията на вашия екип. И трябва да сте сигурни, че те също са ги обмислили. Искреното задаване на въпроса "Защо?" ще ви помогне да разберете процеса, който стои зад дадено решение, а също така ще накара членовете на екипа ви да се замислят критично над своето предложение.