Разнообразие от възможности да преобразите организационната култура.

Проучвания и консултации

LS-S развива задълбочена и последователна проучвателна дейност в областта на организационното развитие и управлението на човешки ресурси, включително лидерство и организационна култура.

Експертиза, подкрепена от над 30 години професионален опит.

Leadership Support е част от германския холдинг Lead1ng AG. От самото създаване на LS-S партньор на компанията е Kommunikationskolleg AG Consulting & Training, които предоставят консултантска услуга с безкомпромисно качество в областта на управлението на хора от над 30 години. KKAG имат установени традиции в обученията на лидери и екипи със силно практическа насоченост. В хода на развитието на своите тренинги, консултантите на KKAG се стремят да предлагат на клиентите си нови решения за HR процесите, което дава началото на пътя на Leadership Support като доставчик на дигитални инструменти в тази област. От 2018 година LS-S предлага и на българския пазар продукти, базирани на проучвания и реални проекти от германския и световния пазар. Сред клиентите на LS-S и KKAG са Liebherr, Lufthansa, Festo, Deutsche Telekom, Roche, Thyssenkrupp, Volvo и много други.

Процесът от LS-S:

 • Стъпка 1
  Подготовка
 • Стъпка 2
  Създаване
 • Стъпка 3
  Верифициране
 • Стъпка 4
  Внедряване

LS-S работи в широк спектър от сфери на експертиза. Ние предлагаме консултиране за всяка от тях, като нашата услуга включва завършен процес от подготовката и проучването на настоящата ситуация (анкети, фокус групи), през уъркшопи, срещи и обучения, до същинското внедряване и последващ анализ. Екипът от експерти на LS-S е готов да предложи консултация, разработена спрямо спецификата на проблема, историята му и настоящото положение за всяка компания. Ако сте в процес на промени в организацията, прилагате нови методи, или имате нужда от съдействие за установяване или измерване на потенциални проблеми и ключови показатели, LS-S ще ви предложи експертна помощ и незабавно съдействие.

Вижте нашата експертиза

Сертификации

Обучение и сертификация на отделни служители за прилагане на инструменти за обратна връзка, индикатори и анкети

Защо сертификацията за дигитални инструменти е полезна?

Като част от своята мисия да оптимизира управлението на човешките ресурси и да развива организационната култура, LS-S предлага възможността да се сертифицират отделни членове на екипа в прилагането на инструменти за обратна връзка и други индикатори, както и в разчитането и анализирането на докладите. Нашите експерти ще ви посъветват кои са най-подходящите продукти, за които да получите сертификация според настоящите нужди и предизвикателства в компанията. Ще бъдете обучени да ги прилагате и да анализирате докладите и графиките. Тази услуга е отлично решение, когато предпочитате вашият екип да проведе изследването и да спестите от разходите за пълната услуга, при която нашите експерти обработват обратната връзка.

Процесът от LS-S:

 • Стъпка 1
  Дефиниране на потребността
 • Стъпка 2
  Избор на Продукт
 • Стъпка 3
  Обучение
 • Стъпка 4
  Вече сте сертифицирани

Вижте нашата експертиза

Обучения

Продуктите на LS-S са повече от софтуер и дигитални инструменти

Мениджмънтът, лидерите и участниците получават обучение заедно с всеки наш продукт

Като част от своя подход да предлага завършена услуга на своите клиенти, LS-S включва обучение на всички участници в проекта: мениджъри, лидери на екипи, HR екип, служители. То е необходимо, за да може да се извлече максимална полза за компанията, и за да има осезаем ефект върху вътрешната култура и резултатите на екипите. Част от мисията на Leadership Support е да предостави практични решения с доказана ефективност и нашият опит показва, че за да има резултат от инвестицията на компанията в подобен проект, трябва всички участващи в него да могат да разчитат и анализират своите доклади. Само по този начин може да се пристъпи към планиране и стратегически промени.

Два типа обучения:

Обучение, част от продукта

При избор на наш продукт ние ще обучим
участниците за неговата логика и основни принципи.
Включва и debrief за докладите.

Обучение по запитване

Обучение за определени умения или
методи на работа, например различни
soft skills, ефективност на екипи и др.

Бизнес симулации с бордови игри

Високоефективни инструменти за обучение, които използват принципа на бордовата игра.

Leadership Support си партнира с водещата консултантска компания Simdustry, която предлага обучения в различни области от развитието на човешките ресурси в повече от 40 страни по света. Simdustry са разработили различни бизнес симулации с бордови игри, като така поставят реалистични задачи и ситуации в обучителния процес, което го прави интерактивен и силно практически насочен.

Научете повече за бизнес симулациите, които LS-S предлага на българския пазар тук.