Разнообразие от възможности да преобразите организационната култура.

Проучвания и консултации

Експертиза, подкрепена от над 30 години професионален опит.

Leadership Support е част от германския холдинг Lead1ng AG. От самото създаване на LS-S партньор на компанията е Kommunikationskolleg AG Consulting & Training, които предоставят консултантска услуга с безкомпромисно качество в областта на управлението на хора от над 30 години.

KKAG имат установени традиции в обученията на лидери и екипи със силно практическа насоченост. В хода на развитието на своите тренинги, консултантите на KKAG се стремят да предлагат на клиентите си нови решения за HR процесите, което дава началото на пътя на Leadership Support като доставчик на дигитални инструменти в тази област.

От 2018 година LS-S предлага и на българския пазар продукти, базирани на проучвания и реални проекти от германския и световния пазар. Сред клиентите на LS-S и KKAG са Liebherr, Lufthansa, Festo, Deutsche Telekom, Roche, Thyssenkrupp, Volvo и много други.

/user/sites/lss/pages/business-partner/research-and-consulting/03._description/consulting-image-1.jpg

Консултации от LS-S:

  • Разработени спрямо спецификата на проблема и настоящото положение в компанията
  • Широк спектър от области на експертиза
  • Подходящи при процеси на промяна, на прилагане на нови методи, както и при необходимост от съдействие за установяване на проблеми
  • Завършен процес: от подготовка и проучване на настоящата ситуация до внедряване и последващ анализ

Примерен процес за услугата “Изготвяне на модел на компетенции”:

Стъпка 1 подготовка

/user/sites/lss/pages/business-partner/research-and-consulting/05._resources-example/consulting-step-1.svg

Избор на екип, задаване на цели на компетентностния модел, избор на най-подходящ модел и на водещи принципи

Стъпка 2 създаване

/user/sites/lss/pages/business-partner/research-and-consulting/05._resources-example/consulting-step-2.svg

Комуникационен план, събиране на информация, оформяне на модела

Стъпка 3 верифициране

/user/sites/lss/pages/business-partner/research-and-consulting/05._resources-example/consulting-step-3.svg

Верифициране на компетенции и на процеса, пилотно внедряване

Стъпка 4 внедряване

/user/sites/lss/pages/business-partner/research-and-consulting/05._resources-example/consulting-step-4.svg

Промяна на процесите, управленските подходи, периодична актуализация

Защо консултирането е важно

И големите, и малките организации биха имали ползи от инвестицията в HR консултация. Компаниите с много служители и екипи трябва да овладяват множество процеси, моментни явления и казуси едновременно. По-малкият бизнес, от своя страна, не би имал вътрешния ресурс и експертиза, за да постигне целите си за организационна култура.

  • Спестяване на разходи
  • Фокусирана работа върху конкретна нужда
  • Нисък риск
  • Спестяване на време
  • Висока ефективност
  • По-голяма удовлетвореност сред служителите
/user/sites/lss/pages/business-partner/research-and-consulting/05._why-us/consulting-image-2.jpg

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти.