Българска технологична разработка в сферата на хибридното лидерство е сред най-иновативните проекти в Европа

Българска технологична разработка в сферата на хибридното лидерство е сред най-иновативните проекти в Европа

Технологичният проект Blended Leading на LS-S Leadership Support и Lean Digital Solutions преодоля успешно първата фаза на най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС - „Хоризонт Европа“, разполагаща с близо 95,5 млрд. евро финансиране за периода 2021-2027 г.

Разработената от LS-S Leadership Support и Lean Digital Solutions технология е позиционирана сред най-иновативните проекти в Европа с максимален брой положителни оценки от страна на оценителите и определена от тях като „свръхиновативно решение“, което „надхвърля съвременните постижения“ в сферата. Според оценителите Blended Leading притежава огромен потенциал за иновационен пробив и реалната възможност да се превърне в пионер на пазара, който хибридният работен модел разгръща.

Blended Leading е иновативен продукт за дистанционно лидерство, базиран на собствено изследване на LS-S Leadership Support върху психологическите и поведенческите модели на лидерите и техните уникални нужди в момента. Докато домашният офис и работата от разстояние намаляват личните контакти и влияят върху ангажираността и мотивацията на служителите, Blended Leading позволява на лидерите да развиват себе си и своите екипи по възможно най-ефективния начин, без да напускат интерфейса на Microsoft Teams. Технологичното решение им дава възможност да вземат информирани решения и да реагират бързо и адекватно спрямо своите служители.

„…Blended Leading несъмнено би могъл да подобри най-важните лидерски умения в съответствие с модела на компетенции на всяка организация. Иновацията има пълния потенциал да повлияе на конкурентоспособността и икономическия растеж на ЕС, справяйки се с обществените предизвикателства, породени от пандемията“, споделя един от експерт-оценителите на проекта.

За новаторския проект, разработен от българския екип на LS-S Leadership Support и Lean Digital Solutions, предстои преминаване през втората фаза на кандидатстването за финансиране по европейската програма, редом до най-големите съвременни иноватори на континента.

Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ има за цел да стимулира постигането на повече открития и пробиви в науката и да увеличи иновационния капацитет на Европа, гарантирайки по този начин европейския технологичен суверенитет. Основният фокус на програмата са проекти, които могат да подпомогнат и ускорят зеления и дигитален преход на държавите членки, да увеличат устойчивостта и готовността на съюза за справяне с кризисни ситуации, както и глобалната конкурентоспособност на Европа.