4 идеи как да развиваме успешно хората си в хибридна работна среда

4 идеи как да развиваме успешно хората си в хибридна работна среда

Когато повечето хора си търсят нова работа, определящ фактор за решението им дали да приемат дадена позиция или не в много случаи се оказва възможността за развитие, която би могла да им осигури компанията. Много често кандидатите се интересуват от това как ще бъдат обучени, какви са перспективите да разгърнат потенциала си в рамките на организацията, какъв кариерен път бих могли да имат, както и дали ще получат нужната подкрепа и разбиране от своите ръководители.

HR лидерите, които все по-често изпълняват функцията и на кариерни ментори, имат ключова роля в развитието на служителите. Важно е те да наблюдават и подпомагат всеки служител по пътя на кариерното му развитие. Ако се справят добре с тази задача, несъмнено това ще се отрази положително на отдадеността и страстта, с която хората вършат работата си. Тази повишена ангажираност на служителите със сигурност ще бъде забелязана и от клиентите на компанията, което би могло да ѝ донесе само позитиви.

Дистанционно управление на развитието

Днес много лидери се сблъскват с едно необикновено предизвикателство, с което може би не са се срещали преди. Това е ръководенето на хора и екипи от дистанция със служители, работещи от домовете си, без възможност да се засекат или да разменят по някоя дума на живо с колегите си от екипа. Част от хората преминаха доста лесно и някак естествено към този режим на работа, но други все още изпитват трудности и им се налага по-скоро да се борят с него.

А що се отнася до кариерното консултиране, за много лидери, които се чувстват уверени в поддържането на контакти на живо и са свикнали да „следят“ работата в действие, тази нова среда може би е затруднила до известна степен комуникацията им със служителите по въпросите за кариерното им развитие.

Добрата новина е, че отдалечената работа съществува от десетилетия, макар някои компании да не са я прилагали активно на практика преди настъпването на пандемията. Много организации успешно се развиват и процъфтяват в дистанционна или хибридна работна среда, а лидерите от цял свят бързо се учат как да подкрепят и управляват ефективно своите служители, независимо дали са в общ офис или са разделени от държавни граници или различни часови зони.

Докато личното присъствие в офиса позволява провеждането на малки непланирани разговори в коридора например, които са по-лесни и отнемащи по-малко усилия, основните концепции за това как да подкрепяте вашия екип остават същите и когато се намирате на две различни локации. Това, което се изисква е промяна в подхода, така че да бъдете по-целенасочени и съсредоточени, когато взаимодействате с членовете на екипа си от дистанция.

Всички ние успешно и сравнително бързо възприехме използването на видео връзка и въпреки че умората от видео срещите е нещо, което мнозина вече са изпитали на собствен гръб, няма съмнение, че видео разговорите са едно от най-добрите неща, с които разполагаме за междуличностна комуникация в реално време.

Тъй като много компании ще продължат и в бъдеще да функционират в дистанционна или хибридна работна среда, предлагаме няколко прости начина, чрез които лидерите могат да насърчат развитието на служителите си и да им дадат възможност да поемат управлението на собственото си кариерно пътешествие:

Разговаряйте: Инициирайте разговори на тема кариера. Вплитайте тази тема и в ежедневните разговори или седмичните срещи с вашите служители. Колкото по-често можете да засягате тази материя, толкова по-малко натоварващ и притеснителен ще бъде диалога, когато физически не сте лице в лице.

Слушайте: Обърнете внимание на ключовите думи и фрази, които чувате от служителите си. Може би изглеждат заинтересовани от нова област на бизнеса на компанията или изпитват трудност с някои от своите работни задължения и се нуждаят от допълнително обучение или подкрепа. Независимо дали дистанционно или на живо, със „слушането“ съвсем естествено върви и „наблюдаването“. Бъдете наясно с езика на тялото на своите хора, изражението на лицето им и маниерите им, когато говорят за определени аспекти от тяхната роля, развитие или кариера. Понякога от значение е не това, което казват, а начинът, по който го казват. Именно така можете да получите възможност, за да им предоставите своята подкрепа.

Действайте: Споделете своите наблюдения и дайте препоръки. Насочете членовете на екипа си към обучителни курсове или тренинги, които могат да помогнат за доусъвършенстването на техните умения. Възлагайте им и такива задачи, които са извън рамките на ежедневните им задължения или проекти. Така ще им помогнете да се развиват професионално и ще им осигурите поле за изява и нови възможности за обучение.

Свързвайте: Дайте възможност на служителите си да осъществяват контакт с други колеги от вашата организация. Бъдете целенасочени в насърчаването на тези връзки както на лидерско равнище, така и на ниво служители. Лидерите на различните екипи могат да си предоставят безценна обратна връзка, както и различна гледна точка по проблеми или въпроси на свои колеги от други отдели. Същото важи и за служителите. Важно е да общуват помежду си, тъй като именно в процеса на ефективна комуникация между хората се раждат добрите идеи, които отличават една компания от друга.

Събитията през последната година и половина доказаха, че дистанционният модел на работа всъщност функционира доста успешно. Виждаме, че много компании възприемат хибридната работа като нещо напълно естествено, докато продължават да се движат напред и да предефинират концепцията за работна среда. Въпреки това, независимо от местоположението или начина на работа, за да успеете ефективно да привличате и задържате топ таланти, лидерите в компанията ви трябва да са обучени и да знаят как да подкрепят развитието и растежа на служителите.