Влиянието на мерките срещу разпространението на COVID-19 върху компаниите в България и тяхната работна продуктивност