Разнообразие от възможности да преобразите организационната култура.

Обучения чрез бизнес симулации

Поставете участниците в реалистични ситуации.

Дайте възможност на добрите идеи да пораснат бързо.

Бизнес симулациите са високоефективни инструменти за обучение, поставящи участниците в реалистични ситуации, в които за ограничено време трябва да работят върху стратегия, ново решение за процеса на работа в компанията, или конкретен казус, свързан с HR или ресурси като време / бюджет.

Бизнес симулации с бордови игри

Leadership Support си партнира с водещата консултантска компания Simdustry, която предлага обучения в различни области от развитието на човешките ресурси в повече от 40 страни по света. Simdustry са разработили различни бизнес симулации с бордови игри, като така поставят реалистични задачи и ситуации в обучителния процес, което го прави интерактивен и силно практически насочен.

Ползи от обученията с бордова игра:

  • Отнемат малко време – 4 часа, един или два дни
  • Силна ангажираност на всички участници
  • Резултатите от решенията се виждат по време на самото обучение
  • Подготвя участниците за предизвикателствата при работа с хора

Научете повече за бизнес симулациите с бордови игри, които LS-S предлага на българския пазар тук.

Бизнес симулации с “хакатон”

Първоначално хакатоните са събития насочени към иновации (напр. технологични конференции), а участниците в тях са програмисти и дигитални специалисти. Впоследствие думата придобива по-широко значение за бизнеса, като основните принципи при създаването на приложения и софтуер от стартъпите (agile методология, тестване, бърза адаптация) се прилагат в организациите с цел да се ускори процесът на създаване на нови решения. Хакатонът като метод за преборване на инерцията и тромавостта в компаниите е ефективен практически начин да се даде живот на нови идеи за вътрешни процеси и подобрения в услуги или продукти. Leadership Support има опит в провеждането на хакатони за организации, насочени към HR професионалисти и лидери. Вижте краткото видео от бизнес симулация с хакатон, проведена за наши партньори в Берлин, която за един ден даде начало на нов инструмент за обратна връзка в края на срещи.

Ползи от обученията чрез хакатон:

  • Възможност да се ревизират остарели процеси на работа
  • Подпомага дигиталната трансформация
  • Подготвя участниците за предизвикателствата при работа с хора
  • Подпомага преминаването към agile методология
  • Фокусирани и практически сесии, чийто резултат винаги е ново решение/прототип

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти.