Разнообразие от възможности да преобразите организационната култура.

Сертификации

Обучение и сертификация на отделни служители за прилагане на инструменти за обратна връзка, индикатори и анкети

Като част от своята мисия да оптимизира управлението на човешките ресурси и да развива организационната култура, LS-S предлага възможността да се сертифицират отделни членове на екипа в прилагането на инструменти за обратна връзка и други индикатори, както и в разчитането и анализирането на докладите.

Нашите експерти ще ви посъветват кои са най-подходящите продукти, за които да получите сертификация според настоящите нужди и предизвикателства в компанията. Ще бъдете обучени да ги прилагате и да анализирате докладите и графиките. Тази услуга е отлично решение, когато предпочитате вашият екип да проведе изследването и да спестите от разходите за пълната услуга, при която нашите експерти обработват обратната връзка.

/user/sites/lss/pages/business-partner/certification/03._description/certificate.jpg

Защо сертификацията за дигитални инструменти е полезна?

  • Ще можете да анализирате вътрешно докладите от инструмента за обратна връзка, който сте избрали
  • Сертификацията добавя нови компетенции в портфолиото на компанията
  • Ако провеждате изследването многократно и в голям период от време, няма да е необходимо да използвате консултантска услуга всеки път
  • Намаляване на разходите за външни обучители

Процесът по Сертификация от LS-S:

Стъпка 1 дефиниране на потребността

/user/sites/lss/pages/business-partner/certification/05._resources-example/education-step-1.svg

Разговор, при който се обсъждат проблемни области и текущите предизвикателства в компанията

Стъпка 2 избор на продукт

/user/sites/lss/pages/business-partner/certification/05._resources-example/education-step-2.svg

Изготвяне на предложение на база идентифицираните проблеми от Стъпка 1. Предлагане на варианти за инструменти, подходящи за анализ на идентифицираните предизвикателства

Стъпка 3 обучение

/user/sites/lss/pages/business-partner/certification/05._resources-example/education-step-3.svg

Определяне на групата обучаеми в компанията. Провеждане на обучение с подробно разяснение на процеса по използване на инструмента, детайлен преглед на всеки елемент от анализите, включени в доклада. Формат: обучение, работа в група, практически упражнения, дискусии

Стъпка 4 вече сте сертифицирани

/user/sites/lss/pages/business-partner/certification/05._resources-example/education-step-4.svg

Процесите на фасилитиране и дебриф по отношение на използваните дигитални инструменти са ясни. Издаване на сертификат за лицензиран фасилитатор чрез успешно преминат курс за провеждане на индивидуални консултации

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти.